CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thư điện tử (nếu có). Khách Hàng bắt buộc cung cấp thông tin khi đặt Dịch Vụ để Dịch Vụ Điện Máy liên hệ xác nhận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.

Các Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ thông qua số điện thoại và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Dịch Vụ Điện Máy về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ số điện thoại của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website sử dụng thông tin của Khách Hàng tham gia Website này nhằm xác thực thông tin của Khách Hàng, đồng thời để cung cấp tốt hơn các Dịch Vụ đến các Khách Hàng. Cụ thể:

 1. a. Cung cấp các Dịch Vụ đến Khách Hàng;
 2. b. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Dịch Vụ Điện Máy;
 3. c. Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Website trong thời gian hoạt động;
 4. d. Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng;
 5. e. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng;
 6. f. Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt;
 7. g. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Dịch Vụ Điện Máy có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng.
 8. h. Liên hệ trực tiếp với Khách hàng bằng hình thức: gửi thư ngỏ, lên đơn đặt hàng, gửi sms, gửi thông tin sản phẩm, gửi thông báo thay đổi liên quan đến chính sách bảo mật, giải quyết khiếu nại, trao thưởng khi cần thiết hoặc chuyển thông tin cho bên thứ ba để thực hiện chăm sóc khách hàng, xác nhận đơn hàng, khuyến mại, quảng cáo, khảo sát và các thông tin theo chính sách chăm sóc khách hàng khác mà hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dịch Vụ Điện Máy.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng

 1. a. Thông tin cá nhân của Khách Hàng được Dịch Vụ Điện Máy cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. b. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách Hàng và không thuộc các trường hợp được phép tiết lộ thông tin theo quy chế này. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Dịch Vụ Điện Máy, Đối tác của Dịch Vụ Điện Máy, cơ quan có thẩm quyền
 3. c. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách Hàng, Dịch Vụ Điện Máy sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng được biết.
 4. d. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách Hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp một của Dịch Vụ Điện Máy.
 5. e. Dịch Vụ Điện Máy yêu cầu các cá nhân khi đặt Dịch Vụ tại Website phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, số điện thoại, email và/hoặc các thông tin khác (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Dịch Vụ Điện Máy không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách Hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách Hàng cung cấp là không chính xác.
 6. f. Dịch Vụ Điện Máy đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Website, cụ thể, Dịch Vụ Điện Máy sẽ không cung cấp, tiết lộ thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Website, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện các giao dịch thông qua Website hoặc nhận được yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.